Διδακτικές ενέργειες
Pic1.JPG

1η ομάδα - Μπουρμπουλήθρες

Η σημασία του νερού και η απειλή του:

  • Όσοι ανήκετε σε αυτή την ομάδα θα παρουσιάσετε σε διάγραμμα την κατανομή του νερού πάνω στη γη, θα δείξετε τη σημασία του μέσα από ένα κολλάζ και θα μοιράσετε ένα ερωτηματολόγιο για να δούμε πόσο ενημερωμένοι είμαστε για το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού.

2η ομάδα - Δροσοσταλίδες

Η μόλυνση του νερού (αίτια και τύποι μόλυνσης):

  • Εσείς που ανήκετε σε αυτή την ομάδα θα κάνετε μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα εργαστείτε πάνω στα αίτια και τι είδος μόλυνσης προκαλούν. Στο τέλος θα παρουσιάσετε τα σημαντικότερα αίτια και ειδή μόλυνσης σε έναν πίνακα.

3η ομάδα - Δελφίνια

Η μόλυνση του νερού (συνέπειες μόλυνσης):

  • Τα παιδιά αυτής της ομάδας θα ασχοληθείτε με τις συνέπειες της μόλυνσης, με τη βοήθεια του διαδικτύου και ενός πειράματος. Τέλος θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας σας σε έναν πίνακα σε συνεργασία με την ομάδα των δελφινιών.

4η ομάδα - Αστερίες

Δράση κατά της μόλυνσης:

  • Εσείς παιδιά, που ανήκετε σε αυτή την ομάδα, θα ενημερώσετε τόσο τους συμμαθητές σας όσο και τους κατοίκους της πόλης σας για το πρόβλημα της μόλυνσης, μέσα από τη δημιουργία ενός κολλάζ και την σύνταξη ενός άρθρου, το οποίο θα ενημερώνει τον κόσμο για όλα όσα οι συμμαθητές σας βρήκαν και θα περιλαμβάνει τρόπους δράσης.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License