Δημιουργοί

Φράγκου Μαρία

Σουλιώτη Χρυσάνθη

H παρούσα ιστοεξερεύνηση δημιουργήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον (Γ03Σ06)» που πραγματοποιήθηκε στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης πανεπιστήμιου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License