Προεκτάσεις


Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση εστιάζει στο πρόβλημα της μόλυνσης του νερού και όχι στο θέμα του νερού γενικότερα. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι η θεματολογία του νερού έχει πολλές διαφορετικές πτυχές, οι οποίες δύσκολα αναπτύσσονται εξίσου αποτελεσματικά σε μια μόνο ιστοεξερεύνηση. Κατά την έρευνά τους, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν διάφορα ερεθίσματα, που τους οδηγούν στην ενασχόλησή τους με το ζήτημα του νερού από τις διάφορες οπτικές του. Κάποιες από αυτές τις οπτικές είναι ο κύκλος του νερού και οι ιδιότητες του.
Επίσης, ειδικότερα ως προς το θέμα της μόλυνσης του νερού, βάσει της πρωτοβουλίας και του ενδιαφέροντος των μαθητών μπορεί να προκύψει ένα πλήθος δραστηριοτήτων όπως: η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, η οργάνωση θεατρικής παράστασης που θα θίγει το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού, η δημοσίευση των ευρημάτων τους σε τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, η επίσκεψη σε εστίες μολυσμένου νερού αλλά και σε σταθμό βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές τους, η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με παιδιά από διαφορετικές πόλεις ή χώρες( μέσω e-mail) και η οργάνωση εκδηλώσεων - διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του κόσμου.
Επιλογικά, μέσα από λίγες και απλές δραστηριότητες, προσπαθήσαμε οι μαθητές να αποκτήσουν γνώση του προβλήματος και να δραστηριοποιηθούν. Άλλωστε, η μεγαλύτερη εμβάθυνση μέσω περισσότερων και πολυπλοκότερων δραστηριοτήτων είναι πολύ πιθανόν να προκαλούσε την υπερπληροφόρηση και την κούραση των μαθητών.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License