Συλλογιστική ανάδραση

Μπουρμπουλήθρες

d1.JPG

Αλήθεια Μπουρμπουλήθρες, καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι το νερό στη ζωή μας; Τι είναι αυτό, που κερδίσατε από την εμπειρία σας αυτή; Συζητήστε με την ομάδα σας τις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Πόσο σημαντικό είναι το νερό στη ζωή μας;
 • Τι ποσοστό του νερού καλύπτει τη γή; Ποιο είναι το ποσοστό αυτό, που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο; Φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες όλων μας;
 • Είμαστε ενημερωμένοι, όσο θα έπρεπε, για τον κίνδυνο που διατρέχει το νερό;
 • Πως θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς νερό;
 • Ποια είναι η χρήση του νερού στη ζωή μας; Με βάση τα όσα μάθατε από την προσωπική σας έρευνα προσπαθήστε να συμπληρώσετε τον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη.
d5.JPG

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αριθμοί των απαντήσεων είναι ενδεικτικοί. Αν από την εργασία σας έχετε βρει περισσότερες απαντήσεις μπορείτε να τις συμπληρώσετε.

Δροσοσταλίδες

d2.JPG

Σίγουρα κατά την ασχολία σας συναντήσατε πολλές δυσκολίες όπως για παράδειγμα το λεξιλόγιο, που περιλάμβανε λέξεις και ορολογίες, που ίσως πρώτη φόρα βλέπατε. Πιστεύετε ότι αποκτήσατε μια πλήρη εικόνα του προβλήματος και των αιτιών, που το προκαλούν; Σε τι βαθμό προβληματιστήκατε; Για να το διαπιστώσετε συζητήστε με τα μέλη της ομάδας σας τις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Τι είναι αυτό που μολύνει το νερό;
 • Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες και καθημερινές μας συνήθειες μολύνουν το νερό;
 • Ποιους τύπους μόλυνσης ανακαλύψατε;
 • Φροντίσατε να κάνετε γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνάς σας στον κόσμο;
 • Συνειδητοποιήσατε τις διαστάσεις του προβλήματος και την ανάγκη για άμεση δράση;
 • Είναι παγκόσμιο ή τοπικό το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού;

Μπορείτε έπειτα από την ερευνά σας αυτή να αναγνωρίσετε μόνοι σας κάποιους τρόπους και το είδος της μόλυνσης που προκαλούν;
Για να δούμε….
Παρατηρείστε τις παρακάτω εικόνες και συμπληρώστε δίπλα, τους τρόπους και τον τύπο μόλυνσης, που αναγνωρίζετε.

d6.2.JPG
d7.2.JPG
d8.2.JPG

Δελφίνια

d3.JPG

Συζητήστε με την ομάδα σας τις παρακάτω ερωτήσεις και βγάλτε τα συμπεράσματα σας…..

 • Είναι ορατά τα αποτελέσματα της μόλυνσης;
 • Έχετε διαπιστώσει κάποια από αυτά στην περιοχή σας;
 • Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να περιγράψετε τις συνέπειες που σχετίζονται με διάφορους τρόπους μόλυνσης;
 • Πόσο επικίνδυνες είναι και για ποιους;
 • Φροντίσατε να κάνετε γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνάς σας στον κόσμο;
 • Συνειδητοποιήσατε τις διαστάσεις του προβλήματος και την ανάγκη για άμεση δράση;
 • Είναι παγκόσμιο ή τοπικό το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού;

Παρατηρείστε τις εικόνες που υπάρχουν παραπάνω, στις οποίες έχουν εργαστεί οι Δροσοσταλίδες και συμπληρώστε τις συνέπειες της ρύπανσης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε.

Αστερίες

d4.JPG

Συγκεντρωθείτε όλη η ομάδα και προβληματιστείτε πάνω στα παρακάτω ερωτήματα:

 • Τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε τη μόλυνση του νερού;
 • Σε ποιους πρέπει να απευθυνθούμε κυρίως;
 • Ο κόσμος ενημερώθηκε μέσα από τις εργασίες των υπολοίπων ομάδων; Τι διαπιστώσατε από το ερωτηματολόγιο και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων , με αυτών που βρήκαν οι Μπουρμπουλήθρες;
 • Φροντίσατε να κάνετε γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνάς σας στον κόσμο;
 • Συνειδητοποιήσατε τις διαστάσεις του προβλήματος και την ανάγκη για άμεση δράση;
 • Το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού αφορά μόνο τη χώρα μας;
d9.JPG

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:

Δημιουργώντας τη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση θέλαμε αρχικά να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίησή τους στο φαινόμενο της μόλυνσης του νερού, που εξελίσσεται ραγδαία στις μέρες μας. Οι στόχοι μας δεν ήταν αυστηρά καθορισμένοι αλλά ευέλικτοι με δυνατότητα προσαρμογής.
Μέσα από ένα σενάριο, που παρακινεί τα παιδιά έξυπνα και ευχάριστα, να αναλάβουν δράση, πετύχαμε την αυτενέργεια τους και την άμεση εμπλοκή τους με το θέμα. Οι μαθητές είδαν στα πρόσωπα του μικρού Φοίβου και των φίλων του, τους εαυτούς τους, καθώς συνειδητοποίησαν ότι το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού αφορά και τους ίδιους. Μέσα από αυτήν την ταύτιση, επιτεύχθηκε ο βασικός σκοπός της ενσυναίσθησης και η δημιουργία της επιθυμίας τους να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα. Οι δραστηριότητες των ομάδων, δε λειτούργησαν ως απλή εκτέλεση ενεργειών αλλά αποτελέσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για μια ουσιαστική ενασχόληση με το ζήτημα της μόλυνσης του νερού. Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, η συλλογή εικόνων, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η συμπλήρωση πινάκων και η δημιουργία άρθρων, οδήγησε τα παιδιά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, υπευθυνότητας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές δεν ήρθαν σε επαφή μόνο με τη φανταστική ιστορία του μικρού Φοίβου, αλλά και με πραγματικές εικόνες και γεγονότα( από όλο τον κόσμο) , τα οποία διαπίστωσαν σε όλη την έρευνα τους στο διαδίκτυο, συνειδητοποιώντας έτσι την κρισιμότητα και καθολικότητα του προβλήματος και την ανάγκη για δράση.

001.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License