1η ομάδα: Η σημασία του νερού και η απειλή του

Πίσω
Pic_d1_1.JPG

Pic_d1_2.JPGPic_d1_3.JPG
  • Εσείς παιδιά που ανήκετε σε αυτή την ομάδα θα προσπαθήσετε να βρείτε το ποσοστό της γης που καλύπτεται από νερό και πως αυτό μοιράζεται στις διάφορες μορφές του. Μην ανησυχείτε, είναι πολύ απλό. Όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, θα τις βρείτε κάνοντας απλά κλικ Εδώ
  • Στην συνέχεια, τα ποσοστά που θα βρείτε θα τα παρουσιάσετε με τη μορφή ενός ραβδογράμματος. Αν δυσκολευτείτε το βιβλίο των μαθηματικών σας θα σας βοηθήσει να ξαναθυμηθείτε τα ραβδογράμματα. Τέλος χρήσιμο είναι το ραβδόγραμμα να το δημιουργήσετε μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, με τη βοήθεια του δασκάλου σας. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολο να το εκτυπώσετε και να το ανακοινώσετε.
  • Αποστολή σας είναι, επίσης, να δείξετε τη σπουδαιότητα του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σκεφτείτε μέσα από την καθημερινή σας ζωή αλλά και γενικότερα σε τι μας είναι απαραίτητο το νερό.Επίσης από το ποίημα, μέσα από το οποίο το νερό μας συστήνετε, μπορείτε να πάρετε πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Μπείτε στην διεύθυνση www.google.com και στο πεδίο που υπάρχει πληκτρολογήστε λέξεις - κλειδιά σχετικές με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που γίνονται με τη χρήση του νερού. Για παράδειγμα, το νερό είναι απαραίτητο στη γεωργία, για το πότισμα των χωραφιών και την παραγωγή της τροφής. Πατώντας στο πλαίσιο τη λέξη "πότισμα" ή "χρήση του νερού στη γεωργία", θα σας εμφανιστούν αντίστοιχες εικόνες. Ποιές άλλες δραστηριότητες μπορείτε να σκεφτείτε; Τι επαγγέλματα σχετίζονται με το νερό και παίρνουμε τις υπηρεσίες τους; Τέλος, με τις εικόνες που έχετε μαζέψει, θα φτιάξετε ένα κολλάζ με τίτλο "Η σπουδαιότητα του νερού". Ζητήστε τη βοήθεια ενός δασκάλου για να εκτυπώσετε τις εικόνες, φτιάξτε το κολλάζ και βάλτε το στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
  • Τελευταία σας αποστολή είναι να δείτε κατά πόσο το σχολείο σας αλλά και η πόλη σας είναι ενημερωμένοι για τον κίνδυνο που διατρέχει το νερό μέσα από τη μόλυνσή του. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου. Δώστε μερικά (το πολύ δέκα) σε φίλους ή συγγενείς σας και επίσης συμπληρώστε το και εσείς οι ίδιοι. Ύστερα, ο καθένας χωριστά θα μελετήσει τα ερωτηματολόγια που μοίρασε και στη συνέχεια θα τα συγκρίνετε με αυτά των υπόλοιπων μελών της ομάδας σας, ώστε να βγάλετε ένα γενικό συμπέρασμα για το βαθμό ενημέρωσης του κόσμου. Μην ανησυχείτε αυτό μπορεί να γίνει αν βρείτε ποιες ερωτήσεις ήξεραν να απαντήσουν και ποιες όχι. Μην ξεχνάτε να κρατάτε σημειώσεις!
  • Τέλος, φυλάξτε τα ερωτηματολόγια που βρήκατε γιατί στη συνέχεια θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε σε συνεργασία με την τέταρτη ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην μπερδευτείτε με επιπλέον πληροφορίες.. αναζητήστε μόνο ότι ενδιαφέρει το θέμα σας!!

Το ερωτηματολόγιο θα είναι το εξής:

Pic_d1_4.JPG
Πίσω
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License