3η ομάδα: Η μόλυνση του νερού (συνέπειες μόλυνσης)

Πίσω

Pic1.JPG

Pic2.JPG

Δελφίνια είστε έτοιμα; Για το πείραμα θα χρειαστούμε τα εξής υλικά: τρία κυπελάκια από γιαούρτι, βαμβάκι, σαπούνι, λάδι αυτοκινήτου και μερικές φακές. Αν έχετε συγκεντρώσει τα υλικά τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε!

  • Πρώτα απ’ όλα πάρτε τα τρία κυπελάκια και καλύψτε τον πάτο τους με λίγο βαμβάκι. Βρέξτε το βαμβάκι στο πρώτο κυπελάκι με καθαρό νερό, στο δεύτερο με σαπουνάδα και στο τρίτο με λάδι αυτοκινήτου. Στη συνέχεια κολλήστε ετικέτες με το είδος του νερού σε κάθε κυπελάκι. Τοποθετήστε σε αυτά μερικές φακές και παρακολουθήστε την ανάπτυξή τους για λίγες μέρες. Τι παρατηρείτε; Οι φακές αναπτύσσονται το ίδιο και στα τρία κυπελάκια; Το είχατε προβλέψει; Άρα λοιπόν τι συμπεράσματα βγάζουμε γενικά για τους φυτικούς οργανισμούς;
  • Θέλετε να μάθουμε και άλλες συνέπειες από τη ρύπανση του νερού; Για σκεφτείτε.. μια από τις δραστηριότητες που έχουν οι Μπουρμπουλήθρες, είναι να δημιουργήσουν ένα κολλάζ με εικόνες που δείχνουν τη χρησιμότητα του νερού μέσα από διάφορες διαδικασίες τόσο του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Αφού δείτε τις εικόνες που έχουν βρει, σκεφτείτε τι επιπτώσεις θα είχε σε κάθε περίπτωση η απώλεια και η ρύπανση του νερού. Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας και σε συνδυασμό με τις συνέπειες που θα βρείτε Εδώ,ομαδοποιήστε τα σε μια στήλη. Έπειτα πηγαίνετε στις διαδικασίες των Δροσοσταλίδων και προσπαθήστε στον πίνακά τους να αντιστοιχίσετε στα αίτια και τους τύπους μόλυνσης κάποιες από τις συνέπειες, που έχετε βρει. Προσέξτε! Σε κάθε τύπο και αίτιο συνήθως αντιστοιχούν περισσότερες από μια συνέπειες.
  • Τέλος συνεργαστείτε με τις Δροσοσταλίδες στην εκτύπωση και διανομή του πίνακα στο σχολείο και στην πόλη σας, για την ενημέρωση του κόσμου.

Πίσω

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License