4η ομάδα: Δράση κατά της μόλυνσης

Πίσω

Pic_d4_1.JPG
  • Εσείς Aστερίες, θα προσπαθήσετε να ενημερώσετε τον κόσμο τονίζοντας την ανάγκη για δράση, αφού πρώτα συνεργαστείτε με τις προηγούμενες ομάδες και μάθετε τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Θα πρέπει, όμως να κάνετε και μια δική σας μικρή έρευνα, για να αποκτήσετε μια καλύτερη άποψη του θέματος. Πιο συγκεκριμένα, θα προτείνετε τρόπους προστασίας του νερού. Δείτε ένα προς ένα τα αίτια της μόλυνσης, που κατέγραψε η δεύτερη ομάδα και σκεφτείτε με ποιους τρόπους μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, με ποιο τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε τις πετρελαιοκηλίδες στους ωκεανούς; Τα τοξικά απόβλητα στους ποταμούς; Τι πρέπει να ελέγχουμε αυστηρά; Καταγράψτε τα συμπεράσματα σας μαζί με κάποιους άλλους τρόπους, που θα βρείτε Εδώ.
  • Στη συνέχεια, θα συνεργαστείτε με τις Μπουρμπουλήθρες προκειμένου να επαναλάβετε την δραστηριότητα τους με τα ερωτηματολόγια. Δηλαδή, θα μάθετε σε τι δείγμα έδωσαν τα ερωτηματολόγια και με τι διαδικασία. Αργότερα στο ίδιο δείγμα θα δώσετε και πάλι τα ίδια ερωτηματολόγια και θα αναλύσετε με τον ίδιο τρόπο τα αποτελέσματα . Τέλος, θα συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με αυτά από τις Μπουρμπουλήθρες. Με αυτό τον τρόπο θα διαπιστώσετε κατά πόσο ο κόσμος αλλά και εσείς οι ίδιοι αποκτήσατε νέα, καλύτερη γνώση για το πρόβλημα, μέσα από αυτή σας τη δραστηριότητα και ενασχόληση.
  • Στη συνέχεια, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, που θα βρείτε μέσα από την έρευνά σας θα τις αναπτύξετε σε ένα άρθρο, που θα δημοσιευθεί στη σχολική εφημερίδα. Πρέπει να φροντίσετε, ώστε το άρθρο σας να είναι σύντομο και περιεκτικό. Το άρθρο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια μικρή περιγραφή του προβλήματος (αίτια και συνέπειες), την ανάγκη για δράση, τονίζοντας τις προτάσεις, τις οποίες έχετε βρει καθώς επίσης και τη γνώση που είχατε εσείς και ο κόσμος για το θέμα και το πόσο άλλαξαν(με βάση τη δραστηριότητά σας), μέσα από τη διαδικασία των ερωτηματολογίων. Μετά την ολοκλήρωση του άρθρου απευθυνθείτε στο δάσκαλό σας για την διόρθωση τυχών λαθών.
  • Τελευταία δραστηριότητα σας θα είναι να φτιάξετε ένα κολλάζ, που θα τονίζει το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού και την ανάγκη για δράση. Φροντίστε ώστε οι εικόνες να είναι από διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο, για να δείξετε ότι το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού είναι κάτι, που αφορά όλο τον πλανήτη. Κάποιες από αυτές τις περιοχές, θα βρείτε Εδώ. Το υλικό, δηλαδή τις φωτογραφίες για το κολλάζ θα τις βρείτε, έπειτα από μία αναζήτηση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο www.google.gr. Έπειτα θα πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, όπως μόλυνση του νερού στη Β. Ευρώπη. Μη ξεχάσετε να αναφέρετε και την περιοχή σας. Τέλος θα διαλέξετε τις πιο κατάλληλες εικόνες, που να δείχνουν το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Στο κολλάζ πρέπει να αναφέρετε τη χώρα προέλευσης της κάθε εικόνας. Σκεφτείτε έναν έξυπνο τίτλο και τοποθετήστε το κολλάζ είτε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σας είτε σε ένα κεντρικό σημείο στην πόλη σας.

Πίσω

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License